Datan avaamisen haasteet ja mahdollisuudet mestarikurssilla 10.4.

Avoin kulttuuridata -mestarikurssin 10.4.2014 tapaamisen satoa on tuttuun tapaan nähtävissä Open Knowledge Finlandin Vimeossa. Päivän pääpuheenvuorot pitivät Tanja Lahti Helsinki Region Infosharesta ja Helsingin kaupungin tietokeskukselta sekä Johanna Kotipelto Verohallinnosta.

Molemmat puhuivat päivän aiheesta – datan avaamisen haasteista ja mahdollisuuksista – konkreettisesti tuoden esiin omia ja organisaationsa kokemuksia. Kotipelto pitää myös blogia Avaa Dataa! josta löytyy muun muassa myös näitä pohdintoja.

IMG_1014Iltapäivällä kurssilaiset pohtivat AvoinGLAM-työpajoista tutulla menetelmällä organisaationsa avoimuuden tasoa. Tämä tapahtui sijoittamalla eri toimintatapoja ja projekteja postereille sen mukaan työskennelläänkö niissä yksin vai yhdessä sekä koetaanko ne avoimiksi vai suljettuiksi.

Sanna Marttila totesi yhteenvetona harjoittelulle, että monet prosessit vaikuttavat etenevän eräänlaisessa kaaressa: liikkeelle lähdetään ehkä yksittäisen ihmiset ideasta, jota jalostetaan organisaation sisällä ja lopputulos voi parhaassa tapauksessa olla hyvinkin avoin.

Otteita päivän twiiteistä:

@avoinGLAM:
@TanjaLahti: Monet datan avaamisen haasteet johtuvat tiedon ja viestinnän puutteellisuudesta #datakoulu #kulttuuridata

@avoinGLAM:
#datakoulu #kulttuuridata @LaKotipelto: “Datan avaaminen on matka” – organisaatio oppii koko prosessissa, jossa vertaistuki on voimaa!

@laurabxb:
Ihanaa kun ihmiset on superinnoissaan kaikenlaisista yhteisprojekteista #datakoulu ssa; tulee heti hyvä fiilis! #kulttuuridata

Ja sokerina pohjalla:

@sannamarttila:
Today Finnish Museum of Photography joined the Flickr Commons. Congratulations! http://bit.ly/R5w9X1  #avoinglam #openglam #kulttuuridata

Onnea siis Suomen valokuvataiteen museo Flickr Commonsiin liittymisen johdosta!

Avoimella datalla voi parantaa maailmaa – ja leikkiä

Teknologia, luova uudelleenkäyttö ja sovellukset olivat Avoin kulttuuridata -mestarikurssin kolmannen tapaamisen aiheita 27.3.2014

IMG_094823

Kuva: AvoinGLAM. CC BY-SA

Johdannon aiheeseen piti Open Knowledge Finland ry:n uunituore vuoden 2014 puheenjohtaja Antti Poikola (onnittelut!).

Poikolan jälkeen puhui iOS-sovelluskehittäjä Ilkka Pirttimaa. Pirttimaa esitteli mukaansatempaavan innokkaasti omia sovelluksiaan sekä tapaa hyödyntää raakadataa ja rajapintoja toimivien palveluiden luomiseksi.

Mikäli Pirttimaata on uskominen, on parhaiden sovellusten takana yleensä arkielämässä havaittu tai omakohtaisesti koettu tarve, puute tai ongelmatilanne. Sovelluskehittäjän näkökulmasta avoin data tarjoaa parhaan lähtökohdan tällaisille tarpeille perustuville innovaatiolle.

Iltapäivällä Svenska litteratursällskapet i Finland:n (SLS) Tove Ørsted kertoi Flickr The Commons:n hyödyntämisestä valokuvien avaamisessa: SLS on avannut joukon uskomattoman kauniita historiallisia kuvia.

Kulttuuridatatalaiset pääsivät iltapäivän aikana myös kokeilemaan omin käsin visualisointeja. Paikallaolijat saivat todistaa riemun kiljahduksia, joita oman timelinen onnistunut luominen sai aikaan. Viualisointia voi harjoitella myös esimerkiksi Mozillan Popcorn Makerin sekä jopa pelkän Google Driven avulla. Datan visualisointi ei siis välttämättä vaadi monen vuoden koodauskokemusta, vaan sitä voi tehdä myös hyvin pienellä vaivalla – ja se on ennen kaikkea hauskaa!

Mestarikurssin seuraavassa tapaamisessa 10.4. pohdimme datan avaamisen haasteita ja toisaalta mahdollisuuksia organisaation näkökulmasta.

Kaikki Mestarikurssin puheenvuorojen videoinnit löytyvät Vimeosta (27.3. puheenvuorot Vimeossa viimeistään 14.4.).

SLS_TopeliusFishing

Zacharias Topelius soutuveneessä kalastamassa 1890. Svenska litteratursällskapet i Finlandin Flickr-kokoelmasta: www.flickr.com/photos/slsarkiva

Mestarikurssilla pohdittiin tekijänoikeuksien koukeroita

K5A0024

Kuva: AvoinGLAM. CC BY-SA

Avoin kulttuuridata -mestarikurssin toinen tapaaminen pidettiin Aalto Media Factoryssa torstaina 6.3. yhdessä Avoin julkishallinnon data -mestarikurssin osallistujien kanssa.

Päivän aiheena oli tekijänoikeudet sekä avoimet lisenssit à la Creative Commons, joiden pariin päivän kouluttaja Tarmo Toikkanen johdatti yksilö- ja ryhmäharjoittein. Mestarikurssia varten tehty tiivis infopaketti aiheesta on löydettävissä Toikkasen Slideshare-tililtä.

Eniten ajatuksia ja kysymyksiä tapaamisen aikana herätti tekijänoikeuksien tulkitsemisen vaikeus monissa tilanteissa, tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien välinen suhde sekä henkilötietolain rajoitukset tiedon avaamisen suhteen. Jopa asiaan hieman enemmän vihkiytyneellä voi mennä näiden asioiden parissa joskus sormi suuhun. Mutta ei hätää: apua ongelmallisiin tilanteisiin voi etsiä esimerkiksi Creative Commons Suomen sivujen Ota yhteyttä -osion kautta.

Myös globaalin tiedonsiirron helppous voi asettaa omia haasteitaan: tiedon tuottaja voi fyysisesti sijaita yhden valtion alueella ja julkaista toisen maan palvelimen kautta kolmannelle suunnattua tietoa. Tällöin ollaan mahdollisesti kolmen eri maan lainsäädännön leikkauspisteessä

Kun tekijänoikeuksia määrittävät lain koukerot on selvitetty, tarjoaa Creative Commons hyvät välineet kulttuuridatan ja -sisältöjen avaamisen tueksi. Creative Commons on luonut helposti käytettävän tekijänoikeuslisenssijärjestelmän, jonka avulla luovan työn tekijä voi yksinkertaisella ja standardoidulla tavalla ilmaista tahtonsa luopua itse määrittelemästään osasta tekijänoikeuksiaan.

Creative Commonsin nettisivuilta löytyy muun muassa hyödyllinen lisenssivalitsin-työkalu, jonka avulla on mahdollista generoida nimenomaan omiin tarkoitusperiin sopiva CC-lisenssi.

Hyvistä käytännöistä huolimatta liittyy Creative Commons -lisenssien soveltamisiin edelleen epäselvyyksiä. Historiallinen kulttuuriaineisto, jonka tekijänoikeudet ovat jo rauenneet, kuuluu Public domainin piiriin. Kulttuuriperintöorganisaatioilla ei siis ole oikeutta rajoittaa tällaisen aineiston käyttöä edes hyvin avoimella CC-lisenssillä. Public domainin piirissä oleva kulttuuriaineisto kuuluu kaikille – ilman rajoituksia.

Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että mitä vähemmän datan ja sisältöjen käyttöä rajoitetaan, sitä suurempaan ja monipuolisempaan jatkokäyttöön se rohkaisee. Sama kääntäen: mitä rajallisemmat käyttömahdollisuudet sitä suurempi riski, että avattua dataa jätetään hyödyntämättä.

Seuraava mestarikurssin tapaaminen järjestetään reilun kahden viikon päästä 27.3. Silloin palaamme datan avaamisen teknisiin yksityiskohtiin sekä käymme esimerkein läpi datan jatkokäytön mahdollisuuksia.

Wiki Loves Maps – Wikimaps Nordic Kickoff järjestettiin 28.2.

Tänä vuonna toimintansa käynnistäneen Wikimaps Nordicin ensimmäinen kasvokkainen tapaaminen järjestettiin Kansallisarkiston tiloissa perjantaina 28.2.

Aamupäivän seminaariosuus koostui puheenvuoroista New York Public Libraryn MapWarperin kehittäjältä Tim Watersilta, joka esitteli avoimen lähdekoodin karttatyökalujen mahdollisuuksia sekä Hay Kranelta, joka kertoi wikimedian-in-residence -kokemuksestaan Hollannin Koninklijke Bibliotheekissa ja Nationaal Archiefissa.

Tämän lisäksi joukko pohjoismaisten GLAM-organisaatioiden edustajia esittelivät organisaatioitaan, näiden menneitä ja käynnissä olevia hankkeita sekä vanhojen karttojen ja ilmakuvien käytön ja jatkotyöstön parissa kohtaamiaan haasteita.

Seminaarin iltapäivän työryhmäosuus loi pohjaa haasteiden ratkaisujen pohtimiselle ja työstölle. Wikimaps Nordic -projekti jatkaa tätä tehtävää vuoden kestoisella taipaleellaan.

Wikimaps Nordic on Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Viron yhteistyöhanke, joka tuo yhteen wikimedisteja, openstreetmappereita ja GLAM-organisaatioita pohtimaan ja kehittämään yhdessä vanhojen karttojen käyttömahdollisuuksia.

Erityisen kiintoisaa oli Susanna Ånäsin esiin nostamat Wikimapsin verkostoilta tiedustellut erityiset toiveet Wikimaps Nordic -projektin suhteen: useimmin mainittuna toiveena oli yhteistyö sekä strateginen tuki karttakokoelmien ja datan avaamisessa.

Päivän ohjelma, puhujat sekä videoidut esitykset löytyvät osoitteesta: http://lanyrd.com/2014/wikimaps/

Avoin kulttuuridata -mestarikurssi starttasi 5.2.

IMG_0860

Kuva: AvoinGLAM. CC BY-SA

Kevään 2014 aikana pilotoitava Avoin kulttuuridata -mestarikurssi käynnistyi viimein! Osana Open Knowledge Finlandin Datakoulua järjestettävä, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama mestarikurssi tarjoaa sekä asiantuntija- että vertaistukea kulttuurisisältöjen avaamista suunnitteleville suomalaisille muisti- ja kulttuuriorganisaatioille.

Kurssin kaksikymmentäkolme laajasti suomalaisia kulttuuriperintöorganisaatioita edustavaa osallistujaa kokoontuivat keskiviikkona 5.2. Arabianrannan Aalto Media Factory:lla ensimmäiseen yhteensä kuudesta tapaamisesta. Päivän aluksi oli ohjelmassa muutamia avoimen datan maailmaan johdattelevia puheenvuoroja.

IMG_0850

Kuva: AvoinGLAM. CC BY-SA

OKF Finlandin hallituksen puheenjohtaja Petri Kola johdatteli kurssin aiheeseen kertomalla avoimesta tiedosta yleisesti. Päivän toisessa puheen-vuorossaan “Miltä näyttää hyvä avoin data?” hän syventyi hetkellisesti datan avaamisen teknisiin yksityis-kohtiin: On tärkeää muistaa, että vaikka datan avaaminen on monesti hyvä aloittaa pienestä, kannattaa se kuitenkin tehdä alusta asti hyvin. Panostakaamme siis ennen kaikkea laatuun!

Saimme kuulla myös käytännön kokemuksia datan avaamisesta kun Antti Rainio (Navinova) puhui Avoin Paikkatieto -kärkihankkeesta osana maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimivan paikkatietoasian neuvottelukunnan ja siihen kytkeytyvän laajapohjaisen paikatietoverkoston yhteistyötä.

Aalto yliopiston sekä Open Knowledge Finland ry:n ja AvoinGLAM-verkoston oma Sanna Marttila kertoi vielä tuorein esimerkein avoimesta kulttuurista ja kulttuuridatasta ennen varsinaista työryhmätyöskentelyä.

Ryhmätyöskentelyvaiheessa jakoivat osallistujat toisilleen suunnitteilla olevia datan avaamisiaan –  tiedossa on monipuolista ja äärimmäisen kiinnostavaa kulttuuridatan ja -sisältöjen avausta. Tavoitteeksi asetettiin yhteinen kulttuuridatablogi, jolla datan avaamisen on kurssin puitteissa tarkoitus tapahtua.

Kaiken kaikkiaan lähtölaukaus kurssille oli innostava ja ajatuksia sekä kysymyksiä herättävä. Ihmettely, keskustelu ja avoimemman kulttuurin puolesta työskentely jatkuu ensi viikolla toisen tapaamisen merkeissä, kun syvennymme tekijänoikeuksiin ja Creative Commons:n tarjoamiin työkaluihin. Lisää kurssin antia seuraa siis pian.

Reaaliaikaista keskustelua mestarikurssin aikana voit seurata Twitterissä: #kulttuuridata ja #datakoulu

Suomen valokuvataiteen museo avaa kuviaan

Suomen valokuvataiteen museo avaa kuviaan käyttöön ja uudelleen käyttöön hyödyntäen Creative Commons -lisenssejä. Kuvia kaikille -sivusto tarjoaa elävän näkymän Suomesta 1950-60 -luvuilta. Sivuston kuvat on julkaistu CC BY-NC -lisenssillä ja “kuvat ovat vapaasti käytettävissä yksityiseen käyttöön sekä opetuksen, tutkimuksen ja esimerkiksi vanhustyön tarpeisiin”.

Astetta vapaampaan käyttöön museo on julkaissut kokoelman  Flickr-sivullaan,  jossa avautuu ikkunoita suomalaiseen kulttuuriperintöön ja aikalaisten elämään. Tämän kokoelman kuvat on julkaistu CC-BY 2.0 -lisenssillä.

Blogikirjoituksessaan: “Kuvaperintoä avoimeksi: miksi museo antaa kuviaan käyttöön Flickrissä ja Kuvia kaikille -sivustolla” museojohtaja Elina Heikka avaa hankkeen taustoja ja merkitystä. Heikan mukaan yhteisin varoin tuettava museo haluaa antaa jotain vastineeksi, ja tarjota pääsyn hallussaan olevaan kuvalliseen kulttuuriperintöön. Samalla museo pyrkii tarjoamaan uusia tapoja ja mahdollisuuksia tämän yhteisen kulttuurivarannon käyttöön.

Suomen valokuvataiteen museon avaus on rohkea ja näkemyksellinen teko Suomessa. Tosin museo seuraa Flickr Commons -avauksellaan kansainvälistä trendiä, jossa sisältöjä, joissa teoksia joiden tekijänoikeudet ovat jo rauenneet lisensoidaan uudestaan  Creative Commons BY -lisenssillä. Tästä uusin esimerkki on Wellcome Library, joka julkaisi yli 100 000 korkearesoluutioista kuvaa Welcome Images -sivuston kautta CC BY -lisenssillä, vaikka teokset eivät ole enää tekijänoikeuden piirissä.  Luonnollisesti teoksen valokuvaajalle voi syntyä tekijänoikeuksia, mutta jos itse teoksen tekijänoikeudet ovat rauenneet, tulisi sen pysyä täysin avoimena ja olla kaikkien vapaasti käytettävissä, eikä uudelleen lisensointia tulisi harjoittaa. Useat eri kulttuuri- ja muistiorganisaatiot ovat vaihtaneet strategiaansa. Hollantilainen Rijksmuseum julkaisi ensin sisältöään ja sen kuvailutietoja CC BY -lisenssillä, mutta vaihtoi lisenssin myöhemmin CC0-lisenssiksi. Myös tanskalainen Statens Museum for Kunst avasi kokoelmansa helmiä kuvina CC BY -lisenssillä, mutta harkitsee nyt julkaisua täysin vapaaseen käyttöön.

Ymmärrettävästi kulttuuri- ja muistiorganisaatiot pelkäävät, että heidän arvokas työnsä ei tule näkyväksi tai saa ansaittua arvostusta, jos teokset julkaistaan täysin vapaaseen käyttöön ilman käyttöehtoja. Tosin niin kuin Rijksmuseumin esimerkki innoittaa, nykyään organisaatio ei voi olla koskaan ainoa sisältönsä jakelija, mutta se voi olla paras. Toimiva ja avoin suhde eri yleisöihin voi taata sen, että yhteiset kulttuurivarantomme kasvavat ja rikastuvat, ei vanhentuneet oikeudet tai käyttöehdot.

Tämä kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Creative Commons Suomi -blogissa.

Oulun Avoin kulttuuri -työpajassa pohdintaa avoimuudesta ja yhteistyöstä

AvoinGLAM-verkosto matkusti viime viikolla 14.1. Ouluun pitämään Avoin kulttuuri-työpajaa marraskuussa Oulun Open Knowledge Roadshow -tapahtuman yhteydessä peruuntuneen tilalle. Työpaja pidettiin Kulttuuritalo Valveessa, joka tarjosi oivat puitteet asiasta kiinnostuneelle osallistujajoukolle. Työpajaan otti osaa kaiken kaikkiaan yksitoista kulttuuriperintö-organisaation edustajaa sekä avoimesta kulttuuridatasta kiinnostunutta.

Vilkasta keskustelua käytiin muun muassa portinvartijoiden roolista avoimessa yhteiskunnassa sekä kulttuuriperintö-organisaatioiden eri kohderyhmien – kuten taiteilijoiden, ikäihmisten ja ns. nettinatiivien – tarpeista ja palvelemisesta avoimen tiedon avulla.

Myös alueellisen yhteistyön puute puhutti erityisesti. Avoimuudesta puhuttaessa olisi yhteistyöstä hyötyä myös siitä näkökulmasta, että avoimuuteen liittyviä ongelmia voidaan pohtia ja ratkoa yhdessä. Tämä vuoropuhelu ja yhdessä pohtiminen onkin nimenomaan yksi avoimen kulttuurin työpajojen tarkoitus. Toivottavaa toki on, että yhdessä pohtiminen jatkuu vielä työpajojen jälkeenkin.

Oulua Pohjoisempana ei avoimen kulttuurin työpajoja ole vielä pidetty. Siispä: Oulua pohjoisempana majaa pitävät, avoimuudesta kiinnostuneet kulttuuriperintö-organisaatioiden edustajat: mikäli alueellanne kaivataan avoimen kulttuurin työpajaa, ottakaa yhteyttä avoinglam@gmail.com.

Avoin kulttuuri/GLAM -työpaja Oulussa 14.1.

Työpaja kirjastojen, arkistojen ja museoiden avoimuudesta kiinnostuneille

Syksyllä 2013 järjestetty Open Knowledge Roadshow vieraili Oulussa 25.11. Osana Oulun Roadshowta järjestetty Avoin kulttuuri/GLAM -työpaja jouduttiin kuitenkin sellaisenaan perumaan.

AvoinGLAM -verkosto suuntaa Ouluun tiistaina 14.1. pitämään vastaavanlaisen työpajan peruuntuneen tilalle. Työpaja järjestetään Kulttuuritalo Valveen kokoushuoneessa (3. krs), Hallituskatu 7, klo 10-14.

Työpajan  tavoitteena on kartoittaa yhdessä Oulun seudun  kulttuuriperintöorganisaatioiden kanssa mahdollisuuksia ja haasteita  sisältöjen avaamisessa ja jakamisessa, sekä keinoja joilla voidaan  edistää sisältöjen laillista ja luovaa uudelleenkäyttöä verkossa. Työpaja on suunnattu erityisesti kirjastojen, arkistojen ja museoiden edustajille, mutta kaikki kulttuuriperinnön avoimuudesta kiinnostuneet ovat  tervetulleita. Vastaavanlaisen Forssassa vuosi sitten järjestetyn työpajan antia voi tarkastella täällä.

Paikalla kouluttamassa ovat Sanna Marttila, digitaalisen designin suunnittelija ja tutkija Aalto-yliopiston Median laitokselta sekä Laura Sillanpää, Kohti avointa kulttuuria -hankkeen koulutuskoordinaattori Open Knowledge Finlandilta.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua osoitteessa: https://docs.google.com/forms/d/1R6bU3bXiwd1LAhkbKhs8rgyuaXNcfxL8UdweDqFhVtQ/viewform

Etukäteen ilmoittautuminen ei ole pakollista, mutta toivottavaa, jotta osaamme hieman varautua osallistujamäärään. Paikalle  voi siis saapua, vaikkei olisikaan täyttänyt ilmoittautumislomaketta.

 Tervetuloa!

Avoimuuden kulttuuria & tukea kulttuuridatan avaamiseen

Muisti- ja kulttuuriorganisaatioilla (tuttavallisemmin GLAM = galleries, libraries, archives and museums) on hallussaan valtava määrä kulttuuriperintöömme liittyvää tietoa. Ainutlaatuisten kokoelmien lisäksi nämä tietovarannot pitävät sisällään informaatiota liittyen muun muassa kokoelmiin, näyttelyihin sekä vierailijoihin ja heidän kokemuksiinsa.

Internet mahdollistaa tietovarantojen entistä laajemman ja monipuolisemman hyödyntämisen. Se tarjoaa organisaatioille areenan, jonka avulla kohdata ja palvella yhä laajempaa yleisöä. Lisäksi se mahdollistaa entistä aktiivisemman ja osallistavamman tavan kuluttaa muisti- ja kulttuuriorganisaatioiden tuotteita – kulttuuria, taidetta, historiaa.

Kyse on kokonaisvaltaisesta avoimuuden kulttuurista, jonka sisäänrakennettu osallisuuden eetos tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden rikastaa kulttuuriperintöämme ja toisaalta antaa organisaatioille välineitä elinvoimaisuutensa vahvistamiseen nyky-yhteiskunnassa. Lisäksi tällainen avoimuuden ja jakamisen kulttuuri voi parhaimmillaan edesauttaa organisaatioiden välisen yhteistyön, tiedon ja kokemusten jakamista sekä yhdessä ja toisilta oppimista – kentän pirstaleisuus ja yhteistyön puute on tunnistettu Suomalaisten kulttuuriorganisaatioiden parissa aidoksi ongelmaksi.

Avoimesta kulttuuridatasta puhuttaessa viitataan nimenomaan tietoon ja informaatioon, jota kulttuuri-instituutioilla, -organisaatioilla ja -hankkeilla on kokoelmistaan ja töistään. Data tai sisältö on avoimen tiedon määritelmän mukaan avointa silloin kun se on saatavilla digitaalisessa muodossa ja lisenssoitu siten, että se on vapaasti kaikkien käytettävissä, muokattavissa ja levitettävissä.

Avoimuus on nyt in. Iloksemme myös kulttuuriperintö-organisaatioissa on alettu herätä datan ja sisältöjen avaamisen hyötyihin ja tarpeeseen.

Kansainvälisiä esimerkkejä kulttuuridatan avaamisesta on monia. Esimerkiksi Amsterdamin Rijks-museo on avannut menestyksekkäästi yli 250 000 metadataobjektia ja 125 000 korkearesoluutioista kuvaa kokoelmastaan. Avatusta sisällöstä on kehitelty erilaisia sovelluksia, jotka mahdollistavat taiteesta nauttimisen ja sillä leikkimisen uusin tavoin.

Daniel Nyblinin taideteoslasinegatiivikokoelma, joka löytyy Valtion taidemuseon Kuvataiteen keskusarkiston sivustolta ‘Lähteillä’ on esimerkki kotimaisesta kulttuuridatan avaamisesta.

Avoin kulttuuridata -mestarikurssi

Open Knowledge Finland järjestää Avoin kulttuuridata -mestarikurssin suomalaisille muisti- ja kulttuuriorganisaatioille, jotka suunnittelevat kulttuurisisältöjen ja/tai datan avaamista. Kurssin esikuvana toimii Hollantilaisen Open Cultuur Data -verkoston järjestämä vastaavanlainen koulutus. Mestarikurssilla käydään eri teemojen kautta läpi avaamisen prosessia tekijänoikeuksista ja avoimista lisensseistä aina luovaan uudelleenkäyttöön ja sovelluksiin asti. Se tarjoa puitteet erityisesti vertaisoppimiselle sekä organisaatioiden välisen yhteistyön lujittamiselle.

Kurssin aikana jokainen osallistujaorganisaatio avaa kulttuuridataa tai -sisältöjä avoimella lisenssillä, sekä suunnittelee organisaatiossaan pienen demon/prototyypin sovelluksesta tai palvelusta. Lisäksi osallistujien kokemuksista kootaan avoimuuden periaatteiden mukaisesti saatavilla oleva opas, jota myös muut suomalaiset muisti- ja kulttuuriorganisaatiot voivat hyödyntää tietovarantojen ja sisältöjen avaamisprosessissaan.

Ilmoittautuminen kurssille on käynnissä ja jatkuu 13.1.2014 asti. Lisätietoja kurssin sivuilta ja kurssin koordinaattorilta: laura.sillanpaa[a]okf.fi.

Lue lisää:

Open Cultuur Data
Open GLAM
OKF FI
Open Knowledge Foundation

Avoin GLAM – kaikille avoimeksi!

Avoin GLAM -verkosto järjestää kuukausittain kaikille avoimia tapaamisia, joissa pääset mukaan verkoston toimintaan tai saat lisää tietoa avoimista kulttuurisisällöistä ja niiden käytöstä.

Ensimmäinen tapaaminen järjestetään torstaina 11.4. klo 17 Lasipalatsin Kohtaamispaikalla (toinen kerros). Lisätietoja.

Ohjelmassa esitellään onnistumisia ja esimerkkejä osallistamisesta ja tiedon avoimuudesta kulttuuriorganisaatioissa. Tule kertomaan myös oma onnistumisesi!

Tapahtuman Facebook-sivu.