Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita? Suomalaiset kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa

-raportti esittelee suomalaisten muisti- ja kulttuuriorganisaatioiden avoimen digitaalisen ja osallistavan kulttuurin toiminnan omaksumisen tasoa.

Lataa raportti
toiminta

Toiminta

Hack4FI – Hack your heritage -projekti 2015-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt AvoinGLAM-verkostolle yhdessä Aalto-yliopiston Median laitoksen ja Creative Commons Suomen kanssa rahoitusta avointen kulttuuriaineistojen luovan uudelleenkäytön ja uusien sovellusten edistämiseen kaudelle 2015-2016. Hanke kulkee nimellä Hack4FI – Hack your heritage ja se on

materiaalit

Materiaalit

Keräämme tänne parhaillaan listaa avoimista kulttuuriperintösisällöistä. Sisältöjä on tarkoitus käyttää mm. Open Knowledge festivaaleilla järjestettävässä Open Video Make sessiossa 18.9.2012. We are currently gathering here a list of open content resources in the cultural heritage domain. The resources will be explored in

info

Info in English

AvoinGLAM is a Finnish network of people and institutions interested in and working among open culture and cultural materials. It is part of an international OpenGLAM network. The aim is to support new collaborations between Finnish* GLAM institutions (Galleries, Libraries,

avoinGLAM Twitter

avoinGLAM Flickr

  • 201604_hackfi_0
  • 201604_hackfi_1
  • 201604_hackfi_2
  • 201604_hackfi_3
  • 201604_hackfi_4
  • 201604_hackfi_5
  • 201604_hackfi_6
  • 201604_hackfi_7
  • 201604_hackfi_8