Viimeisen puolen vuoden sisällä olemme saaneet nauttia monista uusista suomalaisista kulttuuriavauksista. Loppukeväästä avattiin dataa ja sisältöjä osana Avoin kulttuuridata -mestarikurssia. Syyskuussa kahdentoista museon projekti Suomi syö ja juo avasi suomalaiseen ruokakulttuuriin liittyviä kuvasisältöjä sekä tutkimusdataa.

Kulttuuriperinnön avoimuus ja osallistaminen ovat puhuttaneet myös muilla tavoin. Museoalan teemapäivien 2014 teema oli “Kenen museo? Museot ja yhteisöllisyys”. Keskustelua käytiin yhteisön osallistumisesta ja osallistamisesta, yhteisestä kulttuuriperinnöstä sekä museoiden roolista digitaalisessa toimintaympäristössä.

AvoinGLAM perustettiin Open Knowledge Finlandin työryhmänä virallisesti maaliskuussa 2013 edistämään keskustelua juuri näistä asioista sekä auttamaan kulttuuriperintöorganisaatioita avaamaan toimintaansa. Epävirallisesti toimintaa oli jo aikaisemminkin aktiivisten toimijoiden kesken. Verkoston ylläpitämä

Avoin GLAM -blogi perustettiin viestintä- ja informaatiokanavaksi suomalaisille kulttuuriperintöorganisaatioille sekä avoimesta kulttuurista kiinnostuneille. Sellaisena blogi tulee vastaisuudessakin pysymään.

Kuva: Lachlan Donald. CC BY.

Kuva: Lachlan Donald. CC BY.

Haluamme kuitenkin päivittää sivuston vastaamaan paremmin kasvavaan kysyntään: tahdomme tarjota enemmän, monipuolisempaa ja tuoreempaa avoimeen kulttuuriin ja avoimiin toimintatapoihin liittyvää informaatiota, materiaalia ja työkaluja aiheesta kiinnostuneille sekä kulttuuridatan avaajille ja hyödyntäjille.

Lisäksi uusi sivusto tarjoaa enemmän ajankohtaista tietoa Avoin GLAM -verkoston projekteista ja aktiviteeteista. Verkoston Facebookryhmä tulee pysymään entiseen tapaan ketteränä viestintävälineenä, joka täydentää Avoin GLAM-sivuston toimintaa.

Haluamme kysyä myös teiltä verkoston jäsenet: Mitä te haluaisitte uuden sivuston tarjoavan? Onko jotakin, jota sen tulisi ehdottomasti sisältää? Entä olisitko itse kenties kiinnostunut tuottamaan sisältöä sivustolle esimerkiksi kirjoittamalla joskus blogiin?

Keräämme vastauksia näihin kysymyksiin 20.10. asti. Otamme saadun palautteen huomioon uuden sivuston suunnittelussa syksyn 2014 aikana pyrkimyksenä toteuttaa toiveita käytännön asettamien rajoitusten puitteissa. Kysely löytyy täältä.

Kiitos!

Tagged on: