IMG_0860

Kuva: AvoinGLAM. CC BY-SA

Kevään 2014 aikana pilotoitava Avoin kulttuuridata -mestarikurssi käynnistyi viimein! Osana Open Knowledge Finlandin Datakoulua järjestettävä, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama mestarikurssi tarjoaa sekä asiantuntija- että vertaistukea kulttuurisisältöjen avaamista suunnitteleville suomalaisille muisti- ja kulttuuriorganisaatioille.

Kurssin kaksikymmentäkolme laajasti suomalaisia kulttuuriperintöorganisaatioita edustavaa osallistujaa kokoontuivat keskiviikkona 5.2. Arabianrannan Aalto Media Factory:lla ensimmäiseen yhteensä kuudesta tapaamisesta. Päivän aluksi oli ohjelmassa muutamia avoimen datan maailmaan johdattelevia puheenvuoroja.

IMG_0850

Kuva: AvoinGLAM. CC BY-SA

OKF Finlandin hallituksen puheenjohtaja Petri Kola johdatteli kurssin aiheeseen kertomalla avoimesta tiedosta yleisesti. Päivän toisessa puheen-vuorossaan “Miltä näyttää hyvä avoin data?” hän syventyi hetkellisesti datan avaamisen teknisiin yksityis-kohtiin: On tärkeää muistaa, että vaikka datan avaaminen on monesti hyvä aloittaa pienestä, kannattaa se kuitenkin tehdä alusta asti hyvin. Panostakaamme siis ennen kaikkea laatuun!

Saimme kuulla myös käytännön kokemuksia datan avaamisesta kun Antti Rainio (Navinova) puhui Avoin Paikkatieto -kärkihankkeesta osana maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimivan paikkatietoasian neuvottelukunnan ja siihen kytkeytyvän laajapohjaisen paikatietoverkoston yhteistyötä.

Aalto yliopiston sekä Open Knowledge Finland ry:n ja AvoinGLAM-verkoston oma Sanna Marttila kertoi vielä tuorein esimerkein avoimesta kulttuurista ja kulttuuridatasta ennen varsinaista työryhmätyöskentelyä.

Ryhmätyöskentelyvaiheessa jakoivat osallistujat toisilleen suunnitteilla olevia datan avaamisiaan –  tiedossa on monipuolista ja äärimmäisen kiinnostavaa kulttuuridatan ja -sisältöjen avausta. Tavoitteeksi asetettiin yhteinen kulttuuridatablogi, jolla datan avaamisen on kurssin puitteissa tarkoitus tapahtua.

Kaiken kaikkiaan lähtölaukaus kurssille oli innostava ja ajatuksia sekä kysymyksiä herättävä. Ihmettely, keskustelu ja avoimemman kulttuurin puolesta työskentely jatkuu ensi viikolla toisen tapaamisen merkeissä, kun syvennymme tekijänoikeuksiin ja Creative Commons:n tarjoamiin työkaluihin. Lisää kurssin antia seuraa siis pian.

Reaaliaikaista keskustelua mestarikurssin aikana voit seurata Twitterissä: #kulttuuridata ja #datakoulu

Tagged on: