Avoimen kulttuuridatan ja sisältöjen edelläkävijöiden joukkoon liittyi 22 suomalaista muisti- ja kulttuuriorganisaatiota, kun he avasivat digitaalisia kulttuurivarantojaan kansalaisten käyttöön. Avaus oli osa Open Knowledge Finland ry:n järjestämää Avoin kulttuuridata -mestarikurssia. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Suomen Lontoon instituutin kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Avoin kulttuuridata on sisältöä, jota kaikki ihmiset voivat vapaasti käyttää, hyödyntää ja jakaa maksutta ilman lainsäädännön tai teknologian rajoituksia. Käytännössä avoin kulttuurisisältö on julkaistu lisenssillä, joka sallii uudelleen käytön tai sisällön tekijänoikeudet ovat rauenneet.

 

Mestariksi verkostossa

Avoimen kulttuuridatan -mestarikurssi oli suunnattu muisti- ja kulttuuriorganisaatioille, jotka halusivat päivittää ja vahvistaa osaamistaan tai jotka suunnittelivat datan avaamista, mutta joilta puuttui organisaation sisäinen tarvittava osaaminen. Kurssi järjestettiin yhdessä Avoimen julkishallinnon data -mestarikurssin kanssa.

Tavoitteina oli tarjota tietoa ja välineitä datan avaamiseksi sekä saada organisaatiot pohtimaan hallussaan olevan tiedon, datan ja sisältöjen laajempia käyttömahdollisuuksia. Taustalla oli vahva näkemys vertaisoppimisen mahdollisuuksista sekä verkostoitumisen merkityksestä organisaatioiden toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Avointa dataa lähestyttiin kurssin aikana monesta näkökulmasta. Onnistunut avaaminen edellyttää vähintään datan avaamisen syiden ja perusteluiden miettimistä, datan siivoamista sekä avoimiin lisensseihin tutustumista. Tärkeää on myös datan jatkokäytön mahdollisuuksien pohtiminen niin asiakkaan kuin datan jatkokäyttäjän – esimerkiksi sovellussuunnittelijan – näkökulmasta.

 

Osallistujaorganisaatioiden avaukset

Avoin kulttuuridata -mestarikurssin tavoitteena oli, että jokainen osallistujaorganisaatio avaa kurssin aikana kulttuuridataa tai -sisältöjä. Avauksissa hyödynnettiin Creative Commons -lisenssijärjestelmää, joka on tekijöille ja oikeudenhaltijoille suunnattu vastikkeeton palvelu, jossa voi ilmaista helposti tahtonsa ehdoista, joilla teokset ovat yleisön ja muiden tekijöiden käytettävissä – laillisesti ja oikeudenhaltijan toiveiden mukaisesti.

Kurssilaisten avaukset painottuivat digitaalisten vanhojen valokuvien avaamiseen Flickr- palvelussa. Myös äänisisältöjä, luettelo- ja metatietoja avattiin avoimena datana. Osa organisaatioista julkistaa avauksensa myöhemmin kesän aikana. Lisäksi moni avatuista sisällöistä täydentyy koko ajan.

Koko kevään kestänyt kurssi huipentui 12.6.2014 Kiasmassa pidettävään päätöstilaisuuteen. Päivän aikana osallistujat esittelivät avaamaansa dataa ja sisältöjä sekä tekivät avaamisen ja yhteistyön jatkosuunnitelmia. Kerätyn palautteen perusteella kurssilaisten itsensä mielestä koulutuksen tärkeintä antia oli opitun tiedon lisäksi verkostoituminen kumppaniorganisaatioiden kanssa sekä erilaisten yhteistyöhankkeiden pohtiminen ja käynnistäminen.

Yhteistyö jatkuu myöhemmin syksyllä järjestettävässä Avoin kulttuuri -hackathonissa. Hack4FI-tapahtuma tuo yhteen kulttuuri- ja muistiorganisaatiot, ohjelmistokehittäjät, suunnittelijat sekä muut kansalaiset, jotka haluavat hyödyntää avointa tietoa ja kulttuuria. Tapahtuman aikana osallistujat tuottavat uusia avoimen kulttuurin konsepteja, prototyyppejä ja sovelluksia.

 

Lisätietoja:

Laura Sillanpää, koulutuskoordinaattori, Open Knowledge Finland, laura.sillanpaa[a]okf.fi

Sanna Marttila, projektipäällikkö Kohti avointa kulttuuria -hanke Open Knowledge Finland, tutkija Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
 sanna.marttila[a]okf.fi, p. +358 40 144 21 03

Open Knowledge Finland ry (OKF FI) on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää tiedon avoimuutta ja avoimen tiedon hyödyntämistä sekä edesauttaa avoimen yhteiskunnan kehittymistä.

Avatut kulttuuridatat ja -sisällöt:

Aalto-yliopiston kirjasto ja arkisto: Vanhoja valokuvia ja piirustuksia.

Helsingin taidemuseo: Taidemuseon näyttelyt vuodesta 1976, Taidemuseon prosenttirahahankkeet vuodesta 1992 & Helsingin julkiset veistokset.

Kansalliskirjasto: Kansalliskirjaston Digitoitujen Aineistojen metatietoja.

Nykytaiteen museo Kiasma: Valokuvia Kiasma-rakennuksesta rakennusvaiheesta tähän päivään 1996-2014.

Satakunnan Museo: Akseli Gallen-Kallelan esinekuvia sekä näiden metatietoja.

Suomen Jazz & Pop Arkisto: 1990-luvun alussa tehtyjä musiikkialan toimijoiden haastatteluja.

Suomen Kansallisgalleria: Taiteilija Hugo Simbergin ottamia valokuvia vuosilta 1891-1917.

Suomen käsityön museo: Kuva-aineistoa.

Suomen merimuseo: Valokuvia merimuseon kuvakokoelmien FÅA-Silja Line alakokoelmasta.

Suomen urheilumuseo: Helsingin olympialaisten soihtuviestivalokuvia vuodelta 1952.

Suomen valokuvataiteen museo: Vanhoja valokuvia.

Svenska litteratursällskapet i Finland: Runoilija Edith Södergranin ottamia valokuvia.

Varkauden kaupunki/Varkauden museot: A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden telakan laivaluettelo.

Visuaalisen taiteen keskus Frame: Framen vuoden 2012 ja 2013 apurahatilastot.

Yle Arkisto: Yli 50-vuotta vanhoja lehdistökuvia & Lehtiartikkeliviitetietokanta.

Åbo Akademis bibliotek: Taiteilija Alex Federleyn valokuvakokoelma: kaupunkimaisemia Suomesta.

Tagged on: