Signe Branderin kuvaama Helsinki heräsi uudella tavalla eloon kun Helsingin kaupunginmuseo ja VR-alan startup Teatime Research lähtivät ennakkoluulottomasti mukaan ripeätempoiseen yhteistyöhön. Tuloksena syntyi täysin uudenlainen immersiivinen kokemus sekä arvokkaita oivalluksia monialaisesta yhteistyöstä

Yhteiskehittämistä ála Demos Helsinki. Kuva: Kimmo Ervola.

Digitalisaatio ja nopea teknologiakehitys on avannut myös museokentälle monipuoliset mahdollisuudet tuoda sisältöään asiakkaiden koettavaksi uusin tavoin. Museokävijän kokemukselle on kuitenkin tärkeää, että teknologia laajentaa kokemusta eikä esimerkiksi kaadu herkästi rikkoutuviin uusiin laitteisiin tai monimutkaisiin ohjeistuksiin.

Suomeen on viimeisen neljän vuoden aikana kehittynyt laaja-alainen ja korkealaatuinen virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden teknologioiden kehitysympäristö, jonka joukossa on niin palveluita kuin ohjelmisto- sekä laitteistovalmistajiakin. Business Finlandin 2017 julkaiseman tutkimuksen mukaan maassa vaikuttaa jo yli 100 lisätyn todellisuuden parissa työskentelevää yritystä.

Suomen Virtuaalitodellisuuskehittäjien Yhdistys (FIVR) ja ajatushautomo Demos Helsinki ovat yhteistyössä huolehtineet, että kulttuuri- ja museoala sekä nousevat vr/ar-alan startupit kohtaavat toisensa ja parhaimmillaan synnyttävät yhdessä jotakin, mihin ei omilla voimilla olisi kyetty. Yksi esimerkki tästä yhteistyöstä oli Helsingin kaupunginmuseon ja FIVR:n hubiverkoston kautta kasvaneen Teatime Researchin yhteistyö.

Aikakone 2.0:ssa kävijä pääsee kokemaan Helsingin eri vuosikymmenillä

Helsingin kaupunginmuseon Aikakone on vuodesta 2016 saakka käynnissä ollut immersiivinen näyttelytila, jossa museokävijät pääsevät kokemaan Helsingin ympäristöjä eri aikakausilta VR-lasien ja seinäprojektioiden kautta. Helsingin kaupunginmuseon ja Teatimen Aikakone 2.0 -projektin tavoitteena oli vuorovaikutteisen projektioprototyypin suunnittelu, joka yhdistelee luovasti immersiivisiä teknologiaratkaisuja kaupunkikuvauksen edelläkävijä Signe Branderin panoraamavalokuviin. Installaation interaktiivinen ydin kannustaa museovieraita osallistumaan aktiivisesti ympäristönsä historian tutkiskeluun historiallisten valokuvien kautta.

Tunnelmia Aikokoneen projisoinnin testivaiheista. Kuva: Olli Sinerma, FIVR.

Aikakone 2.0:ssa panoraamakuvat Kallion kirkon tornista heijastetaan videoprojektoreilla kolmelle käyttäjää ympäröivälle seinälle. Kuvissa on neljä aikakerrosta vuodesta 1912, sekä 70- ja 80-luvuilta nykypäivään. Jokaisen käyttäjän keho toimii aikakoneen tilassa henkilökohtaisena aikakapselina. Kun käyttäjä kulkee seinää kohti, kulkee hän myös ajassa eteenpäin kohti nykyhetken kuvaa Kallion kirkon tornista. Siirtyminen poispäin seinistä kohti huoneen keskustaa taas palauttaa käyttäjän edessä olevan osan panoraamaa takaisin menneisyyteen.

Ei vain lopputuotteita vaan oppeja omasta ja kumppaniorganisaatiosta

Aikakone 2.0 projektissa arvokasta oli onnistuneen lopputuloksen lisäksi se, mitä oppeja koko prosessista saatiin. Aikakone 2.0-projekti osoitti, että muutaman viikon projektilla voidaan saada aikaiseksi lopputulos, jota voidaan testata yleisöllä ja kerätä arvokkaita kommentteja myös Aikakoneen jatkokehitystä varten.

Tunnelmia XR-keskuksen avajaisista. Kuva: Olli Sinerma, FIVR.

Tällainen ripeä projekti onnistuu vain silloin, kuin kaikilla yhteistyötahoilla on aktiiviset vastuuhenkilöt, joilla on aikaa ja innostusta viedä yhteistyötä eteenpäin hyvällä temmolla. Aikakone 2.0 on esimerkki siitä, kuinka yllättävien yhteistyökumppanien lisäksi myös uudenlainen tekotapa ja prosessi voivat tehdä hankkeesta erityisen.

 

Arabian XR-keskus kutsuu tutustumaan virtuaali-ja lisätyn todellisuuden uusimpiin suuntiin

Keväällä 2019 Helsingin Arabiaan on avattu Suomen immersiivisiä aloja eteenpäin vievä XR-keskus, josta on tullut myös FIVR:n päätoimipiste. Tilasta löytyy työtiloja ja lainalaitteistoja alan startupeille sekä showroom, jossa alan tekijät pääsevät esittelemään töitään sekä kävijät tutustumaan alan uusimpiin teoksiin sekä ohjelmistoihin. Nämä tilat ovat avoinna myös kulttuuri- ja museoalan ihmisille, jotka haluavat tietää miten tämä uusi teknologia voisi kehittää heidän alaansa.

Leena Alanko/Demos Helsinki & Olli Sinerma/FIVR

Finnish Virtual Reality Associationin ja Demos Helsingin yhteishankkeessa “FIVR-Virtuaalitodellisuushubit” yritykset pääsevät kokeilemaan käytännössä millaisia ongelmia lisätyllä todellisuudella voidaan ratkoa. Hankkeen aikana toteutetaan virtuaali-ja lisätuntodellisuuden hubia, joissa jokaisessa startup kehittää kumppanille prototyypin heitä kiinnostavasta vr- tai ar-tuotteesta. Demos Helsinki ja FIVR huolehtivat että startupit ja yritykset löytävät toisensa ja molemmat oppivat prosessin aikana. Hanke on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

 

FIVR

FIVR (Finnish Virtual Reality Association) on voittoa tavoittelematon valtakunnallinen virtuaalitodellisuuden (VR) ja laajennettujen todellisuuksien (AR/MR) kehittäjien yhdistys. Sillä on yli tuhat aktiivista jäsentä ja kehittäjähubit tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Turussa. FIVR:n keskeinen pyrkimys on synnyttää ja tukea ruohonjuuritason toimintaa VR/AR -sektorilla avustamalla ja valistamalla yrittäjiä, taiteilijoita, tutkijoita ja ilmiöstä muuten kiinnostuneita ihmisiä.

www.fivr.fi

 

Demos Helsinki:

Demos Helsinki on yhteiskunnallista muutosta tekevä ajatushautomo, joka työskentelee julkisen sektorin, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Demos Helsinki tuo erilaisia ihmisiä ja organisaatioita yhteen, tarjoaa konsultointipalveluita ja luo uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja, jotka ratkaisevat aikamme merkittävimpiä yhteiskunnallisia haasteita. Tavoitteenamme on kestävämpi ja demokraattisempi jälkiteollinen yhteiskunta. Demos Helsinki on toiminut vuodesta 2005 ja se työllistää tällä hetkellä noin 50 eri alojen asiantuntijaa.

www.demoshelsinki.fi