AvoinGLAM sai avustusta toiminnalleen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuurin ja taiteen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseen 2014.

Vuoden 2014-2015 hankkeen tavoitteena oli tukea ja edistää jo avattujen muisti- ja kulttuuriaineistojen luovaa uudelleen käyttöä sekä uusien sovelluksien syntymistä käytännössä. Hanke tarjosi lisäksi tukea kulttuuri- ja muistiorganisaatioille uusien sisältöjen ja datan avaamiseksi eri yleisöille sekä eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämiseksi.

Keskeisenä pyrkimyksenä oli saattaa Avoin kulttuuridata -mestarikurssilla jo avatut kulttuuri- ja tietovarannot käyttäjä- ja kehittäjäyhteisöjen hyödynnettäväksi sekä lisätä aineistojen tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdessä toimijaverkoston kanssa tavoitteena oli tuottaa hyviä käytänteitä ja menetelmiä avoimen kulttuurin hyödyntämiseen. Yhdessä käyttäjä- ja kehittäjäyhteisöjen kanssa hanke kehitettiin esimerkkejä ja keinoja miten kulttuurisisältöjä voi yhdistää avoimeen tietoon ja olemassa oleviin tietovarantoihin.

Hankkeessa oli kolme keskeistä osa-aluetta: 1) Hack4FI – Hack your heritage 2015 -hackathon ja tapahtumat, 2) Osallistuminen kansainväliseen ”Open GLAM Benchmark Study” -kyselytutkimukseen sekä suomalaisen raportin kirjoittaminen ja julkaisu, ja 3) AvoinGLAM -verkoston tapaamisten ja tapahtumien järjestäminen.

Hankkeen keskeisinä tuloksina syntyi: Hack4FI – Hack your heritage! -hackathon, jossa tuotettiin lähes 20 konseptia ja projektia, jotka hyödyntävät ja uudelleen käyttävät suomalaista avattua digitaalista kulttuuriperintöä. Avoin tutkimusaineisto suomalaisten kulttuuriperintöorganisaatioiden nykytilasta ja raportti ”Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita?” kyselyaineiston pohjalta. Useita Avoin GLAM -tapahtumia yhteistyössä toimijaverkoston kanssa.

Avustus päättyi 30.6.2015. Lue loppuraportti opetus- ja kulttuuriministeriölle avustuksen käytöstä.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sanna Marttila, sanna.marttila[a]okf.fi