Avointa kulttuuria edistävä AvoinGLAM on toiminut suomalaisella kulttuuriperintökentällä keväästä 2012 alkaen. Työryhmän toiminta lähti alun perin liikkeelle tarpeesta kartoittaa kulttuuriperintöorganisaatioiden avautumisen haasteita sekä halusta luoda yhteyksiä eri toimijoiden välille.

Neljään vuoteen mahtuu paljon verkottumista ja kouluttamista, monia työryhmätapaamisia, seminaareja ja työpajoja sekä valtavasti muuta toimintaa. Nykyään kulttuuriaineistojen avaaminen ja avoimet toimintatavat ovat osa yhä useamman kulttuuriperintöroganisaation toimintaa.

Mikä on AvoinGLAM-työryhmän rooli tänä päivänä ja tulevaisuudessa? Minkälaisia tarpeita organisaatioilla on ja millä tavoin AvoinGLAM voisi olla tukemassa organisaatioiden avautumista? Minkälaisia hankkeita, tapahtumia tai muuta toimintaa työryhmän tulisi mielestäsi ensisijaisesti järjestää?

Pyydämme vastaamaan verkostokyselyyn 31.5.2016 mennessä. Vastaamisesi on äärimmäisen tärkeää, koska vastausten pohjalta suunnitellaan AvoinGLAM-työryhmän tulevaisuuden toimintaa tilanteessa, jossa toiminta nojautuu entistä enemmän vapaaehtoistyölle. Vastausten yhteenveto julkaistaan AvoinGLAM-blogissa ja tulevia askeleita suunnitellaan syksyn ensimmäisessä työryhmätapaamisessa, josta lisätietoa myöhemmin.

Tagged on: