AvoinGLAM-työryhmän yhdessä Aalto-yliopiston Median laitoksen ja Creative Commons Suomen kanssa yhteistyössä toteuttama Hack4FI – Hack your heritage -projekti käynnistyi kesällä 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama projekti saatiin päätökseen toukokuun 2016 lopussa, joten nyt on aika koota hieman yhteen, mitä vuoden aikana oikein tehtiinkään.

Hack4FI-hackathon – Avoimet aineistot hyötykäyttöön

Projektin tavoitteena oli edistää avoimien kulttuuriaineistojen luovaa uudelleenkäyttöä sekä uusien sovellusten syntymistä, joten vuoden kohokohta oli luonnollisesti helmikuinen Hack4FI – Hack your heritage -kulttuurihackathon. Aalto Media Factoryssa järjestetty hackathonviikonloppu houkutteli paikalle lähes sata eri kansallisuuksia, ammatillisia taustoja ja mielenkiinnon kohteita edustavaa osallistujaa työstämään jo kunnioitettavan suureksi paisunutta suomalaisten avointen kulttuuriaineistojen kokoelmaa. Juuri sopivasti Hackathonia varten avattuja uusia aineistoja olivat muun muassa Yle Arkiston Vimeossa julkaistut mykkäfilmit sekä Kansalliskirjasto Finna.fi-palvelun avoin rajapinta.

Hackathonviikonloppu käynnisti noin kuuden viikon ajanjakson, jonka aikana halukkaat saivat hioa ja edistää töitään. Avoimen kulttuurin juhlassa huhtikuun 13. päivä nähtiin monipuolinen kattaus siitä, mitä hienoa avoimista kulttuuriaineistoista voidaan saada aikaan sopivalla määrällä luovuutta, kekseliäisyyttä sekä moniammatillista yhteistyötä. Innovatiivisten, visuaalisesti näyttävien, hauskojen sekä uutta tietoa synnyttävien ja hyödyllisten töiden joukosta palkittiin kolme: Dimensions of Art, Ye Olde Giffes ja Similar Images Search and Tagging Engine for Cultural Organizations.

Tunnelmia hackathonviikonlopulta:

Kaksi kertaa järjestetyssä Hack4FI-hackathonissa on onnistuttu luomaan alusta uusien ideoiden syntymiselle ja asioiden kokeilulle sekä oman osaamisen kehittämiselle itsensä haastamisen kautta. Hackathonien myötä on syntynyt myös uusia yhteistyökumppanuuksia eri toimijoiden kesken. Kuluvana vuonna Hack4FI lyöttäytyi yhteen Forum Viriumin kanssa, jonka seurauksena eurooppalaisen CreatiFI-projektin Creative Ring Challenge Helsinki otettiin osaksi hackathonia. Yhteistyöstä neuvoteltiin myös muiden pohjoismaisten Hack your heritage -perheenjäsenten kanssa: syksyllä 2016 järjestetään Hack4NORDEN nimellä kulkeva innovaatiokilpailu. Uusien yhteistyömuotojen lisäksi mahdollisten tulevaisuuden Hack4FI-hackathonien kohdalla oleellista on kiinnittää entistä enemmän huomiota uusien ideoiden ja töiden elinkaareen ja jatkuvuuteen myös hackathonien jälkeen.

Kuvatus – Avoimet aineistot opetuksessa

Aineistojen avaaminen on tavoitteellista toimintaa: avaamisen taustalla on aina toiveita avattujen sisältöjen ja datan hyödyntämisestä. Etenkin suomalaisella museokentällä puhutaan tällä hetkellä paljon siitä, miten digitaalisia aineistoja voidaan hyödyntää pedagogisessa toiminnassa (esim. Museoiden avoimet aineistot opetukseen -tapahtuma Kansallismuseossa).

Hack4FI – Hack your heritage -projektin yhtenä erityisenä painopistealueena oli avattujen kulttuuriaineistojen käyttö osana perusopetusta. Sen aikana haluttiin tutkia ja pilotoida, miten kulttuuriperintö, avoin tieto ja pedagoginen toiminta voitaisi yhdistää toimivalla tavalla. Maaliskuussa 2016 julkaistu Mediakasvatuspilotti Kuvatus luotiin yhdeksi esimerkiksi. Tällä hetkellä sivustolta löytyy 11-16-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattu mediakasvatuksellinen työpajamalli tehtävänantoineen. Työpajan tavoitteena on tutustuttaa lapset digitaalisiin kulttuuriperintöaineistoihin ja niiden etsimiseen Finna.fi-palvelusta. Työpajan aikana pohditaan myös tekijänoikeuksiin ja käyttöehtoihin sekä kuvien julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä.

Syksyllä 2016 voimaan tulevat uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tarjoavat hyvän mahdollisuuden uusien opetusmenetelmien ja -sisältöjen sekä työkalujen kehittämiseen ja kokeiluun. Kuvatus on pilotti, jonka on tarkoitus herättää uusia ajatuksia ja ideoita ja joka kehittyy ajan myötä. Seuraava askel voisi olla avointen kulttuuriaineistojen ja niiden hyödyntämisen työkalujen linkittäminen uusien opetussuunnitelmien tavoitteisiin yhteistyössä opettajien ja kulttuuriperintöorganisaatioiden kanssa.

Kuva: AvoinGLAM. CC BY.

Kuva: AvoinGLAM. CC BY.

Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita? Avoimen kulttuurin tila Suomessa

Kolmas merkkipaalu Hack4FI-projektissa oli Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita? -raportin julkaiseminen joulukuussa 2015. Raportti pohjautui kansainväliseen OpenGLAM Benchmark -tutkimukseen, jonka AvoinGLAM-työryhmä toteutti Suomessa kyselynä nimeltä Kulttuuriperintöroganisaatiot digitaalisessa maailmassa. Raportti esittelee 81 suomalaisen organisaation toiminnan tilaa ja näkemyksiä suhteessa digitointiin, organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, avoimeen dataan ja sisältöihin, joukkoistamiseen sekä sosiaaliseen mediaan.

Kyselyn toteuttamisesta ja raportin julkaisusta on kulunut jo hieman aikaa. AvoinGLAM-verkoston ja kulttuuriperintöorganisaatioissa aineistojen avaamisen parissa työskentelevien kanssa käydyt keskustelut tukevat kuitenkin raportin huomioita siitä, että edelleen tarvitaan aineistojen avaamiseen liittyvää koulutusta ja neuvontaa, konkreettista opastamista sekä avaamisen hyötyjä ja merkitystä konkretisoivia hyviä esimerkkejä. Näitä AvoinGLAM pyrkii jatkossakin tarjoamaan avoimen kulttuurin ilosanomaa levittäen. Seuraavien askeleiden tarkemmat suunnat selviävät kesän ja syksyn aikana. Kiitos kaikille menneen projektin toteuttamiseen osallistuneille ja tervetuloa kaikki seuramaan ja osallistumaan keskusteluun sekä tulevan toiminnan ideointiin AvoinGLAM-blogissa, Facebookissa ja Twitterissä!

Tagged on: