Kohti avointa kulttuuria -hankkeen tavoitteena oli tukea suomalaisia kulttuuri- ja muistiorganisaatioita avaamaan sisältöjään eri yleisöille, sekä kehittää eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Hanke koulutti kulttuuri- ja taidealan organisaatioita digitaalisten kulttuurivarantojen avaamisessa käytännössä ja tuotti tiedotus- ja koulutusmateriaalia. Yhdessä AvoinGLAM-verkoston kanssa hanke tuotti hyviä käytänteitä ja menetelmiä kulttuurivarantojen avaamiseen, myös yhdessä käyttäjä- ja kehittäjäyhteisöjen kanssa hanke kehitti esimerkkejä ja keinoja miten kulttuurisisältöjä voi yhdistää avoimeen tietoon.

Hankkeessa oli neljä keskeistä osa-aluetta:

1) Avoin kulttuuridata -mestarikurssi, joka koulutti kulttuuri- ja muistiorganisaatioita avaamaan kulttuuridataa ja -sisältöjä, sekä hyödyntämään olemassa olevia kulttuurivarantoja, ymmärtämään avaamisen riskit ja mahdollisuudet käytännössä.

2) Koulutus- ja tiedotusmateriaalin tuottaminen. Hanke tuotti ja julkaisi Avoin kulttuuridata -mestarikurssin verkkokurssina avoimesti kaikkien saataville ja hyödynnettäväksi. Lisäksi kurssin kokemuksista koottiin julkaisu, joka opastaa muita suomalaisia organisaatioita avaamaan tietovarantojaan käytännössä.

3) Työpajat yhdessä käyttäjä- ja kehittäjäyhteisöjen kanssa, jossa yhteissuunnittelun keinoin pyritään vahvistamaan ja edistämään uusia tapoja hyödyntää ja rikastaa digitaalisia kulttuuri- ja tietovarantoja ihmisten arkielämässä.

4) Alueelliset AvoinGLAM -työpajat kulttuuri- ja muistiorganisaatioille. Työpajojen tavoitteena on käynnistää ja tukea paikallista toimintaa sekä vahvistaa avoimen tiedon verkostoa Suomessa, lisätä tietotaitoa liittyen avoimeen tietoon ja kulttuuriin.

Kohti avointa kulttuuria -hanke sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta kulttuurin ja eri taiteenalojen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseen. Hankkeen yhteistyökumppanit olivat Open Knowledge Finland, Suomi Lontoon Instituutti, Aalto-yliopiston Median laitos ja Aalto Media Factory.

Hanke päättyi 30.9.2014. Lue hankkeen loppuraportti.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sanna Marttila, sanna.marttila[a]okf.fi