Kulttuuriperinnöstä vastaavien GLAM-organisaatioiden toiminta on laajenemassa uusiin suuntiin. Perinteisen kulttuuriperinnön arkistoinnin ja näyttelyiden järjestämisen rinnalle on tulossa uusia toimintamuotoja, jotka perustuvat entistä enemmän vuorovaikutukseen ympäröivän maailman kanssa.

Tämän taustalla on laajempi yhteiskunnallinen trendi, josta organisaatiot laajentavat toimintaansa organisaatiokeskeisyydestä kohti asiakaslähtöisyyttä (esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin) ja edelleen kohti laajaa yhteiskunnallista vuorovaikutusta (esimerkiksi osallistuvan muotoilun tai avoimen, sosiaalisen innovaation keinoin).

Morris, Hargreaves & MacIntyren yleisöosallisuuden kirjoa (spectrum of audience engagement)  koskeva matriisi kuvaa uusia rooleja, joita GLAM-organisaatiot saattavat tutkia uudistaessaan toimintaansa.

Museoiden ja muiden GLAM-organisaatioiden näkökulmasta suhteet erilaisten yleisöjen ja ulkoisten sidosryhmien kanssa ovat nousemassa entistä suurempaan arvoon. Yleisöjen kohtaamisen sijaan tulisikin pohtia siirtymää kohti kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden GLAM-yhteisöjen fasilitointia.

Yksittäiset osallisuutta koskevat projektit ovat tässä hyviä välineitä, mutta ne saattavat jäädä yksittäisiksi ja irrallisiksi ilman taustalla olevaa laajempaa suunnitelmaa siitä, miten yleisöjen tavoittamisesta päästään kohti aktiivista kuntalaisuutta tai kulttuuriperintöä koskevaa osallisuutta.

Jasper Visserin ja Jim Richardsonin Digital Engagement in Culture, Heritage and the Arts -julkaisussa tätä kasvattamista tai mahdollisuuksien avaamista kuvataan neljällä eri vaiheella:

  1. Tavoittaminen: yleisön käyttämien medioiden tunnistaminen ja käyttöönotto
  2. Kiinnostuksen herättäminen: kiinnostavien sisältöjen tuottaminen
  3. Osallistaminen: toimintaan innostaminen ja sen fasilitointi
  4. Aktivointi: yhteiskehittelyn mahdollisuuksien ja yhteisön luominen

Esimerkkinä kulttuurin ja vapaa-ajan alueelta Helsingin Vuosaaressa toimiva kulttuurikeskus Vuotalo on tehnyt pitkän aikaa lähellä toimivien yhteisöjen kanssa mahdollistaakseen sen, että sekä yhteisöt kokevat tilan ja sen tarjoamat mahdollisuudet omakseen. Se, mitä Vuotalo on tänä päivänä, on tulosta pitkäjänteisestä osallistavasta toiminnan kehittämisestä.

Digitalisaation mahdollisuus museoille ja muille GLAM-organisaatioille ei ole ainoastaan uudessa teknologiassa sekä erilaisten kulttuurihistoriallisten aineistojen digitaalisessa jakelussa. Siinä piilee myös mahdollisuus seuraavan sukupolven osallisuuden edistämiseen. GLAM-organisaatioille kehitetty Digital Engagement Framework tarjoaa viitekehyksen ja siihen perustuvan kanvaksen, jonka avulla voi lähteä pohtimaan näitä uusia osallisuuden muotoja maailmassa, jossa yleisöt ja yhteisöt osallistuvat laajasti myös sosiaalisten medioiden ja muiden digitaalisten kanavien kautta.

Edistämme Avoin GLAM -yhteisön puitteissa syksyllä 2018 osallistuvaa budjetointia yhtenä osallisuuden muotona, jota museot ja muut GLAM -organisaatiot saattavat harkita osana yleisötyötään. Aihepiiri on ajankohtainen, sillä monet kunnat panostavat parhaillaan aiheeseen. Esimerkiksi Helsingin kaupunki aikoo jakaa 4,4 miljoonaa kuntalaislähtöisten ideoiden toteuttamiseen ja kulttuuriperintöä koskevat ideat ovat myös tervetulleita.

Järjestämme teeman tiimoilta marraskuussa 2018 kaksi työpajaa, joissa pohditaan osallistuvaa budjetointia osana museoiden yleisötyötä sekä digitaalisen osallisuuden edistämistä. Tutkimme ja hyödynnämme Digital Engagement Frameworkiä osallistuvan budjetoinnin näkökulmasta. Näistä ensimmäinen järjestetään Hyvinkään kaupunginmuseolla tiistaina 13.11.2018 ja se on tarkoitettu Keski-Uudellamaalla toimiville museoille.

Jälkimmäinen, kaikille avoin tilaisuus järjestetään keskiviikkona 14.11.2018 yhteistyössä Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n  kanssa. Tästä jälkimmäisestä tilaisuudesta löytyy lisätietoja täältä: http://avoinglam.fi/avoin-glam-talks/

Tule mukaan kehittämään museoille ja muille GLAM-organisaatioille uusia digitaalisen osallisuuden muotoja osallistuvan budjetoinnin avulla!

Lisätietoja

Mikael Seppälä
Projektipäällikkö, Avoimet juuret/Osallistuva budjetointi
Open Knowledge Finland ry
etunimi.sukunimi@okf.fi
+358 50 326 8238