Kuinka suuri osa organisaatiosi aineistosta on digitoitu? Millä ehdoilla olisitte organisaatiossasi valmiita avaamaan aineistoja verkossa vapaasti hyödynnettäväksi? Mitä sosiaalisen median palveluita organisaatiosi hyödyntää säännöllisesti ja mitä niiden avulla tavoitellaan?

Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia suomalaisilta muisti- ja kulttuuriorganisaatioilta kansainvälisen OpenGLAM Benchmark -kyselyn avulla. AvoinGLAM-verkosto on mukana toteuttamassa Bernin ammattikorkeakoulun suunnittelemaa ja hallinnoimaa kyselyä, joka on tänään lähetetty muutamalle sadalle suomalaiselle organisaatiolle sähköpostitse.

 

Kyselyn tavoitteet

Kyselyn avulla kartoitetaan mitä toimintatapoja organisaatiot ovat omaksuneet ja missä määrin uuden digitaalisen ja osallistumiseen pohjaavan toimintakulttuurin edessä. Kysymykset koskevat muun muassa digitointia, organisaatioiden välistä yhteistyötä ja metadatan vaihtoa, avointa dataa ja sisältöjä, joukkoistamista sekä sosiaalista mediaa.

Tärkeä tavoite on myös saada vastaajat miettimään organisaationsa roolia ja toimintaa muuttuneessa toimintaympäristössä, jota luonnehtii tiedon nopeus ja käsiksi pääsemisen helppous, yleinen tietotekninen kehitys sekä asiakkaiden muuttuneet vaatimukset ja odotukset palveluiden suhteen.

AvoinGLAM-työryhmä saa kyselyn perusteella arvokasta tietoa siitä, mitä suomalaisten kulttuuriperintöorganisaatioiden parissa tällä hetkellä tapahtuu ja miten työryhmä voi olla auttamassa mukauttamaan näiden toimintatapoja vastaamaan paremmin nykyajan vaatimuksiin.

 

Mitä hyötyä kyselyn täyttämisestä?

Kyselyn tulosten julkaisun yhteydessä pidetään loppukeväällä 2015 kaikille avoin seminaari. Seminaarissa esitellään kyselyn tulosten pohjalta tehtyjä päätelmiä ja jatkotoimenpiteitä. Tarjolla on myös mahdollisuus osallistua työpajoihin, joiden sisältö määräytyy kyselyn vastausten pohjalta nousevien tarpeiden mukaisesti. Vastaamalla kyselyyn olette siis vaikuttamassa seminaarin sisältöön. Muistattehan siis vastata 15.12. mennessä!

Lisää syitä vastata kyselyyn löytyy tästä AvoinGLAM-blogin kirjoituksesta.

 

Miten vastata kyselyyn?

Suomessa toteutettava kysely on osa kansainvälistä kyselytutkimusta ja keskitetysti Bernin ammattikorkeakoulun hallinnoima. Kutsu kyselyyn osallistumiseen on lähetetty kootun yhteystietolistan mukaisesti muutamalle sadalla suomalaiselle muisti- ja kulttuuriorganisaatiolle. Viestin yhteydessä on uniikki, organisaatiokohtainen linkki, jonka kautta kyselyyn voidaan vastata vain kerran. Vastaus toivotaan koko organisaation näkökulmasta, joten sen täyttämiseen voidaan osallistaa niin monta henkilöstön jäsentä kuin on tarve.

Mikäli juuri sinun organisaatiosi ei ole saaneet kutsua kyselyyn sähköpostitse, voitte täyttää tämän lomakkeen ja tilata kyselyn ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen 21.11. mennessä.

Kutsu lähetetään ilmoittamaanne sähköpostiosoitteseen 24.11. alkavalla viikolla.

Mikäli sinulla on jotakin muuta kysyttävää kyselyyn liittyen, voit myös ottaa yhteyttä: laura.sillanpaa[a]okf.fi.