AvoinGLAM-verkosto matkusti viime viikolla 14.1. Ouluun pitämään Avoin kulttuuri-työpajaa marraskuussa Oulun Open Knowledge Roadshow -tapahtuman yhteydessä peruuntuneen tilalle. Työpaja pidettiin Kulttuuritalo Valveessa, joka tarjosi oivat puitteet asiasta kiinnostuneelle osallistujajoukolle. Työpajaan otti osaa kaiken kaikkiaan yksitoista kulttuuriperintö-organisaation edustajaa sekä avoimesta kulttuuridatasta kiinnostunutta.

Vilkasta keskustelua käytiin muun muassa portinvartijoiden roolista avoimessa yhteiskunnassa sekä kulttuuriperintö-organisaatioiden eri kohderyhmien – kuten taiteilijoiden, ikäihmisten ja ns. nettinatiivien – tarpeista ja palvelemisesta avoimen tiedon avulla.

Myös alueellisen yhteistyön puute puhutti erityisesti. Avoimuudesta puhuttaessa olisi yhteistyöstä hyötyä myös siitä näkökulmasta, että avoimuuteen liittyviä ongelmia voidaan pohtia ja ratkoa yhdessä. Tämä vuoropuhelu ja yhdessä pohtiminen onkin nimenomaan yksi avoimen kulttuurin työpajojen tarkoitus. Toivottavaa toki on, että yhdessä pohtiminen jatkuu vielä työpajojen jälkeenkin.

Oulua Pohjoisempana ei avoimen kulttuurin työpajoja ole vielä pidetty. Siispä: Oulua pohjoisempana majaa pitävät, avoimuudesta kiinnostuneet kulttuuriperintö-organisaatioiden edustajat: mikäli alueellanne kaivataan avoimen kulttuurin työpajaa, ottakaa yhteyttä avoinglam[a]gmail.com.

Tagged on: