Laura Sillanpää Open Knowledge Finlandilta pohtii OKFestival Berliinin avoimen kulttuurin antia

Yli 1000 avoimen tiedon aktivistia ja aiheesta kiinnostunutta kerännyt Open Knowledge Festival 2014 teemana “Open Minds to Open Action” järjestettiin 15.-17.7. Berliinissä.  Festivaalin kolmipäiväinen ohjelma oli täynnä avointa tietoa ja yhteiskuntaa eri näkökulmista tarkastelevia esityksiä, puheenvuoroja, työpajoja ja muita yleisöä eri tavoin osallistavia ohjelmanumeroita. Lisäksi varsinaisen festivaalin ympärillä järjestettiin paljon oheistapahtumia. Linkit muistiinpanoihin, blogikirjoituksiin, valokuviin ja muihin materiaaleihin löytyy tapahtuman kotisivuilta.

Kuva: Gregor Fischer (CC BY) www.gfischer-photography.com/

Kuva: Gregor Fischer (CC BY)
www.gfischer-photography.com

AvoinGLAM-verkosto oli festivaalilla neljän osallistujan voimin, jotka kiertelivät, kuuntelivat, puhuivat, kyselivät, kommentoivat, tekivät, ihmettelivät, tutustuivat ja loivat kontakteja. Alla muutama poiminta festivaalin annista sekä sen pohjalta heränneitä ajatuksia yhden osallistujan näkökulmasta.

 

OpenGLAM Saksa

Festivaali sai avoimen kulttuurin näkökulmasta hienon lähdön kun tiistaina 15.7. järjestettiin työpaja uunituoreen Saksan paikallisen OpenGLAM-verkoston työpajassa. Tilaisuudessa pohdittiin ja käytiin läpi Saksan vahvuuksia avoimen kulttuurin saralla ja toisaalta pohdittiin haasteita, joiden vastaamiseen tuore verkosto voisi toimintansa pohjata.

Haasteiksi tunnistettiin muun muassa tutut tietoisuuden lisääminen ja harhakäsityksiin perustuvien pelkojen torjuminen sekä yhteistyön lisääminen ja ylläpitäminen. Myös esimerkiksi datan laatuun liittyvät seikat mainittiin. Selkeänä vahvuutena nähtiin toisaalta Saksan Wikimedian vahva asema (esim. Wikidata) sekä muu aktiivinen ja kirjava avoimen kulttuurin toiminta. Näistä lähtökohdista paikallinen OpenGLAM-verkoston toiminta saadaan varmasti vauhdilla käyntiin. AvoinGLAM toivottaakin sisarverkostolleen toiminnantäyteistä alkutaivalta ja jää odottelemaan tulevia yhteistyökuvioita!

Kaikki työpajan esitykset nähtävissä ja ladattavissa täällä.

 

Kulttuuriperintöorganisaatioiden avoimuuden kartoittaminen

AvoinGLAMin Yhteistyö kansainvälisen OpenGLAM-yhteisön kanssa otti tänä keväänä uusia askeleita, kun Suomi lähti mukaan osaksi kansainvälistä OpenGLAM Benchmark -tutkimusta. Kyseessä on muisti- ja kulttuuriorganisaatioille tarkoitettu verkkokysely, jonka avulla selvitetään organisaatioiden avoimuuden tilaa digitoinnin, organisaatioiden välisen yhteistyön ja metadatan vaihdon, avoimen datan, linkitetyn datan sekä joukkoistamisen näkökulmasta.

Suomen paikalliskyselyä koordinoi hieman alle kymmenen hengen projektityöryhmä, joka koostuu AvoinGLAM-aktiiveista. Työryhmän koordinoijana esitteli allekirjoittanut festivaalin viimeisenä päivänä ‘Getting Ready for the OpenGLAM Benchmark Survey’ -sessiossa lyhyesti selvityksen odotuksia ja haasteita Suomen konteksissa. Myös Hollanti ja Intia pitivät puheenvuoron tuokion aikana.

Vaikuttaisi siltä, että monet osallistujamaat kamppailevat samojen haasteiden kanssa: ylivoimaisesti suurin harmaita hiuksia aiheuttava tekijä on yhteystietojen kerääminen. Merkityksekäs analyysi kansallisella tasolla edellyttäisi vastauksia noin 500 organisaatiolta. Keskitetyn ja kattavan yhteystietopankin puuttuessa, voi tarvittavan monen kansallisen muisti- ja kulttuuriorganisaation tavoittaminen tuntua toivottomalta. Ehkä tässä olisi joukkoistamisen paikka.

Kyselyn tavoitteena on, että vastaukset tarjoaisivat mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan kunkin maan kulttuuriperintöorganisaatioiden toiminnasta sen lisäksi, että se antaa arvokasta tietoa hyvistä käytänteistä ja maakohtaisista haasteista. Tämän saavuttaminen edellyttää kuitenkin myös niiden organisaatioiden halukkuutta vastata, jotka eivät välttämättä koe kyselyn aihepiiriä kovin merkitykselliseksi tai eivät ole uhranneet ajatustakaan avoimuudelle ja yleisön osallistamiselle.

Suomen projektityöryhmässä koetaan kuitenkin, että tällaisten organisaatioiden vastaukset ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin niiden, jotka ovat avoimuuden kulttuurin toteuttamisessa jo pidemmällä: he tarjoavat valtavan tärkeää tietoa myös siitä, mitä AvoinGLAM-verkoston tulee suomalaiselle kulttuuriperintökentälle jatkossa tarjota. Mitä voimme tehdä auttaaksemme organisaatioita mukauttamaan toimintaa uuteen digitaaliseen toimintaympäristöön sekä toteuttamaan omaa ydintehtäväänsä – kulttuuriperinnön säilyttämistä ja ihmisten sivistämistä?

 

Mikä Public Domainissa on, se siellä pysyköön!

Avoin kulttuuri linkittyy oleellisesti Public Domainin käsitteeseen, koska valtavan suuri osa kulttuuriperinnöstämme itse asiassa kuuluu sen piiriin. Suomessa vielä kovin vähän käytetty termi tarkoittaa tekijänoikeuksista vapaata aluetta, eli sen piirissä olevat teokset ovat täysin vapaasti ja yleisesti käytettävissä.

Esimerkiksi Suomessa kaikkien yli 50 vuotta vanhojen dokumentaatiovalokuvien (eivät ylitä teoskynnystä) tekijänoikeudet ovat jo rauenneet, jolloin niiden paikka on Public Domainissa, eikä kenelläkään pitäisi olla laillista oikeutta rajoittaa niiden käyttöä millään tavoin.

Kuva: autofunk78 (CC BY) https://www.flickr.com/photos/50900958@N03/14545353360/in/pool-okfestival2014

Kuva: autofunk78 (CC BY-SA)

Teoksen – oli kyse sitten esimerkiksi valokuvasta tai runosta – tekijänoikeustilan selvittäminen voi olla haastavaa, koska se vaatii tietämystä teoksen alkuperästä sekä maassa sovellettavasta lainsäädännöstä. 16.7. Open Knowledge Festivaalilla pidetyssä sessiossa ‘Bring the Public Domain Calculators Worldwide!’ esiteltiin työkalua, jolla tekijänoikeustilanteen selvittämistä voitaisiin helpottaa huomattavasti.

Kyseessä on kehitteillä oleva laskuri, joka kertoo käyttäjälle tätä kiinnostavan teoksen tekijänoikeusstatuksen laskemalla sen metatietojen sekä sovellettavan lainsäädännön perusteella. Tällaisen työkalun toimiminen vaatii kuitenkin vielä paljon työtä: sen ehtona ovat ensinnäkin panostus hyvälaatuiseen, rakenteiseen metatietoon sekä kulttuuriperintöorganisaatioiden yhteistyöhalukkuus.

Tällä hetkellä Euroopan tasolla kamppaillaan kuitenkin sitä vastaan, että Public Domainiin kuuluvien töiden digitointeihin liitetään uusia tekijänoikeusrajoitteita. Mikä Public Domainissa on, se siellä pysyköön! (Huom! Tässä yksi esimerkki siitä, mitä PD-materiaalilla voidaankaan tehdä. Tuotokset syntyneet OKFestivaalilla GIF-työpajassa.)

Tätä aihetta käsittelevässä kahden tunnin tiukassa ‘Maintaining a healthy and thriving Public Domain – exploring the notion of originality and copyright when digitizing analogue works’ -työpajassa käytiin läpi esimerkkejä, joissa Public Domain -materiaalia oli avattu rajoittavin lisenssein sekä mitä sen jälkeen on tehty.

Myös käytännössä avoimien lisenssien, kuten Creative Commons -lisenssien, käyttö tekijänoikeuksista vapaan materiaalin yhteydessä katsotaan rajoittavaksi toiminnaksi. Monen organisaation kohdalla kyse voi kuitenkin olla ensimmäisestä avauksesta, joka tehdään varovasti ja niillä tiedoin ja välinein, jotka saatavilla on. Tällaisia avauksia ei pitäisi täysin tyrmätä, koska avaus on hieno osoitus kyseisen organisaation tahtotilasta uudenlaisten toimintatapojen omaksumiselle. Sen sijaan pitäisi aloittaa avoin ja rakentava keskustelu motiiveista toimia tällä tavoin sekä siitä, tiedostaako organisaatio toimivansa kyseenalaisesti esimerkiksi vaatimalla attribuutiota (CC BY). Tällaisista keskusteluista on positiivisia esimerkkejä, ehkä tunnetuimpana Rijksmuseon avaus ja siirtymä CC BY -lisenssistä CC0-merkintään.

Yhtenä ideana työpajassa ehdotettiin jonkinlaista skaalausta, jolla tehtyjä avauksia voitaisi arvioida eri osa-alueiden näkökulmasta. Esimerkiksi Public Domain materiaalin julkaiseminen CC-lisenssillä tai kuvien huono resoluutio laskisi arvosanaa. Arviointi olisi tarkoitus tehdä positiivisessa hengessä ja rohkaisevalla otteella.

Ainakin Suomessa tosiasiallinen huoli joillakin organisaatioilla on mahdollinen avaamisen aiheuttama negatiivinen julkinen palaute. Se, että avaus ylipäänsä tehdään on jo merkki oikeasta suunnasta. Se on joka tapauksessa vain alku prosessille, jossa avoimuuden kulttuuria rakennetaan. Kaikki tekevät virheitä, mutta (Verohallinnon Johanna Kotipeltoa lainatakseni) vain näkyväksi tehdyistä virheistä voidaan oppia.

Kuva: Open Knowledge (CC BY)

Kuva: Open Knowledge (CC BY)

Linkit Festivaalin OpenGLAM -tilaisuuksien kuvauksiin, muistiinpanoihin sekä twiittauksiin:

Getting Ready for the OpenGLAM Benchmark Survey:

Bring the Public Domain Calculators Worldwide:

Maintaining a healthy and thriving Public Domain – exploring the notion of originality and copyright when digitizing analogue works: