2018-2019

Avoimet juuret -hanke toteutti kokeiluja, jotka tuovat kansalaiset ja kulttuuriorganisaatiot yhteen luomaan uusia ja demokraattisempia toimintatapoja pohtia, käsitellä ja määritellä yhteistä kansallista historiaa ja kulttuuriamme sekä juurruttaa käytäntöjä, luoden ja lisäten rakenteellista avoimuutta kulttuuriorganisaatioissa. Se koostui kolmesta eri osiosta: keväällä 2018 järjestetystä Juniorihackathonista, syksyllä 2018 toteutetusta osallistuvan budjetoinnin työpajoista ja “Kulttuuriperinnön hyötykäyttöä, lainaamista vai omimista?” -työpajoista. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 
 

2015-2016hack4FI-projektikuva

Hack4FI – Hack your heritage -hankkeen päätavoitteena oli edistää avointen kulttuuriaineistojen luovaa uudelleenkäyttöä sekä uusien sovellusten ja palveluiden syntymistä yhteiskunnan eri sektoreille. Erityisenä painopistealueena oli avattujen kulttuuriaineistojen käyttö osana perusopetusta. Projektin nimeä kantava kulttuurihackathon järjestettiin toisen kerran keväällä 2016, joka johti yli 20 uuden palvelun, kulttuurituotteen ja konseptin syntymiseen. Projektin aikana tuotettiin myös avoimia kulttuuriaineistoja hyödyntävä mediakasvatuksellinen työpajaformaatti Kuvatus. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja hankkeesta blogissa.

 

2014-2015avoinGLAM-logo1

AvoinGLAM -hanke tuki ja edisti jo avattujen suomalaisten kulttuuriaineistojen luovaa uudelleen käyttöä sekä uusien sovelluksien syntymistä. Tavoitteena oli lisätä aineistojen tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä tuottaa yhdessä toimijaverkoston kanssa hyviä aineistojen hyödyntämisen käytänteitä ja menetelmiä. Keväällä 2015 järjestettiin Hack4FI – Hack your heritage! -kulttuurihackathon, jossa tuotettiin lähes 20 avoimia kulttuuriperintöaineistoja hyödyntävää työtä ja konseptia. Hankkeen aikana tuotettiin myös kulttuuriperintöorganisaatioiden avoimuuden nykytilaa kartoittava kysely ja raportti Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita? Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja hankkeesta blogissa.

 

2013-2014kakkansikuva

Kohti avointa kulttuuria -hankkeen tavoitteena oli tukea suomalaisia kulttuuri- ja muistiorganisaatioita avaamaan sisältöjään eri yleisöille sekä kehittää eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Hankkeen aikana koulutettiin kulttuuri- ja taidealan organisaatioita digitaalisten kulttuurivarantojen avaamisessa Avoin kulttuuridata -mestarikurssilla keväällä 2014. Kurssin materiaaleista koottiin avoimesti saatavilla oleva verkkomateriaalipaketti sekä kulttuuriperintöorganisaatioille suuunnattu Kohti avointa kulttuuria -opas. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja hankkeesta blogissa.