Kulttuuridata ja digitaalisten palveluiden turvallisuus

Julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta käsiteltiin Valtiovarainministeriön julkaisussa keväällä 2020. Tarkastelun lähtökohtana oli kokonaisturvallisuuden viitekehys, ja tavoitteena suojata kansalaisia ja yhteiskuntaa digitaalisessa toimintaympäristössä. Raportti tukee 2019 kyberturvallisuusstrategiaa. Digitaalinen turvallisuus on luonnollisesti huomioitava myös GLAM-sektorilla ja voittoatavoittelemattomassa järjestötoiminnassa. Hajautetun toimintamallin verkostoissa joissa kulttuuridataa muokkaa laaja joukko vapaaehtoisia, nousevat etenkin tietoturvakysymykset esiin. Käsiteltävät materiaalit voivat sisältää myös henkilötietoja … Lue lisää Kulttuuridata ja digitaalisten palveluiden turvallisuus

Hackathon – Digitaalisten ratkaisujen tuottamismalli

hackathon tapahtuma

Hackathon termille ei ole oikein osuvaa suomennosta, mutta se muodostuu sanoista hacking marathon. Hacking eli ”hakkerointi” ei tässä viittaa mihinkään rikolliseen toimintaan kuten tietomurtoihin, vaan ratkaisujen tuottamiseen. Hackathonin tavoitteena saattaa olla esimerkiksi uuden sovelluksen kehittäminen yhden viikonlopun tapahtumassa. Vaikka sana tulee tietokonemaailmasta, hakkeroinnin ei tässä välttämättä tarvitse tarkoittaa pelkkä ohjelmointia. Voidaan puhua vaikkapa yhteiskunnallisesta hackathonista, … Lue lisää Hackathon – Digitaalisten ratkaisujen tuottamismalli

Kohti avointa kulttuuria – Open Knowledge Finland

Open Knowledge Finland eli OKFI on yleishyödyllinen yhdistys jonka tavoitteena on avata tietoa ja edistää sen hyödyntämistä sekä avointa yhteiskuntaa. OKFI on osa kansainvälistä Open Knowledge-verkostoa. Jäseninä on sekä yksityishenkilöitä että järjestöjä ja yrityksiä. Yhdistys ylläpitää ja kehittää useita eri verkkopalveluja sekä järjestää aiheesta kursseja. Yksi näistä on Avoimen tiedon julkaisemisen mestarikurssi, josta on versiot … Lue lisää Kohti avointa kulttuuria – Open Knowledge Finland