Kulttuuridata ja digitaalisten palveluiden turvallisuus

Julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta käsiteltiin Valtiovarainministeriön julkaisussa keväällä 2020. Tarkastelun lähtökohtana oli kokonaisturvallisuuden viitekehys, ja tavoitteena suojata kansalaisia ja yhteiskuntaa digitaalisessa toimintaympäristössä. Raportti tukee 2019 kyberturvallisuusstrategiaa. Digitaalinen turvallisuus on luonnollisesti huomioitava myös GLAM-sektorilla ja voittoatavoittelemattomassa järjestötoiminnassa. Hajautetun toimintamallin verkostoissa joissa kulttuuridataa muokkaa laaja joukko vapaaehtoisia, nousevat etenkin tietoturvakysymykset esiin. Käsiteltävät materiaalit voivat sisältää myös henkilötietoja … Lue lisää Kulttuuridata ja digitaalisten palveluiden turvallisuus

Hackathon – Digitaalisten ratkaisujen tuottamismalli

hackathon tapahtuma

Hackathon termille ei ole oikein osuvaa suomennosta, mutta se muodostuu sanoista hacking marathon. Hacking eli ”hakkerointi” ei tässä viittaa mihinkään rikolliseen toimintaan kuten tietomurtoihin, vaan ratkaisujen tuottamiseen. Hackathonin tavoitteena saattaa olla esimerkiksi uuden sovelluksen kehittäminen yhden viikonlopun tapahtumassa. Vaikka sana tulee tietokonemaailmasta, hakkeroinnin ei tässä välttämättä tarvitse tarkoittaa pelkkä ohjelmointia. Voidaan puhua vaikkapa yhteiskunnallisesta hackathonista, … Lue lisää Hackathon – Digitaalisten ratkaisujen tuottamismalli