hackathon tapahtuma

Hackathon – Digitaalisten ratkaisujen tuottamismalli

Hackathon termille ei ole oikein osuvaa suomennosta, mutta se muodostuu sanoista hacking marathon. Hacking eli ”hakkerointi” ei tässä viittaa mihinkään rikolliseen toimintaan kuten tietomurtoihin, vaan ratkaisujen tuottamiseen.

Hackathonin tavoitteena saattaa olla esimerkiksi uuden sovelluksen kehittäminen yhden viikonlopun tapahtumassa. Vaikka sana tulee tietokonemaailmasta, hakkeroinnin ei tässä välttämättä tarvitse tarkoittaa pelkkä ohjelmointia.

Voidaan puhua vaikkapa yhteiskunnallisesta hackathonista, jossa poikkitieteelliset tutkijat, opiskelijat poliitikot yhdessä kehittävät luovia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Hackathon usein alkaa pohjustavilla presentaatioilla. Osallistujat esittävät ideoita ja muodostavat tiimejä niiden jatkokehittelyyn. Jos on kyse ohjelmakehitykstä, tässä vaiheessa alkaa intensiivinen koodaus. Tutkimuksen edistämiseen tähtäväässä taas tieteellisen aineiston tuottaminen. Nimen maratoni viittaa juuri tähän vaiheeseen, sillä työtä saatetaan tehdä jopa kellon ympäri. (Tosin tämä ei ole pakollista)

Kun asetettu aikaraja umpeutuu, tiimit esittelevät tuotoksiaan. Syntyneet ideat myös dokumentoidaan ja jaetaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Lyhyessä ajassa syntyneet ratkaisut kun eivät useinkaan ole loppuun hiottuja, vaan palaute ja jatkokehitys on tärkeä osa prosessia.

Joskus hackathoneihin liittyy myös kilpailullinen elementti. Tuomaristo tai mahdollisesti yleisö valitsee tuotoksista suosikkinsa. Jos kyseessä on kaupallisesti sponsoroitu tapahtuma, saattaa voittajaa odottaa huomattavakin rahapalkinto.

Ehkä yleisimmin hackthonin tavoitteet ovat kuitenkin yhteisöllisiä ja yleishyödyllisiä.