Kohti avointa kulttuuria – Open Knowledge Finland

Open Knowledge Finland eli OKFI on yleishyödyllinen yhdistys jonka tavoitteena on avata tietoa ja edistää sen hyödyntämistä sekä avointa yhteiskuntaa. OKFI on osa kansainvälistä Open Knowledge-verkostoa. Jäseninä on sekä yksityishenkilöitä että järjestöjä ja yrityksiä.

Yhdistys ylläpitää ja kehittää useita eri verkkopalveluja sekä järjestää aiheesta kursseja. Yksi näistä on Avoimen tiedon julkaisemisen mestarikurssi, josta on versiot ns. GLAM eli Galleries, libraries, arcives, museums -sektorille ja toinen julkiselle sektorille.

Muita projekteja:

  • MyData – OmaData, henkilötietojen hallinan ja käsittelyn standardi
  • Tietopyynto.fi, auttaa pyytämään tietoja viranomaisilta, julkisuusperiaatteen mukaisesti
  • Osallistuminen Avoimen tietoaineiston käyttölupasuosituksen laadintaan
  • Digioikeuksien verkkokurssi kansalaisille
  • Hackathonit
  • Tietokiteiden tuottaminen